Disclaimer

Object-/Verhuurinformatie

De door VanStolk Vastgoed Beheer BV verstrekte objectinformatie op de internetsite (www.vanstolkvastgoedbeheer.nl) en/of de verhuurinformatie (schriftelijk) is met de meeste zorg samen gesteld. De informatie mag niet worden beschouwd als aanbieding, offerte of als uitnodiging om in onderhandeling te treden. Deze informatie wordt verstrekt onder voorbehoud van goedkeuring van verhuurder. De gegevens zijn met zorg samengesteld. Voor eventuele vermelding van onjuiste gegevens aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid. Maten zijn indicatief. Niets van de op de internetsite (www.vanstolkvastgoedbeheer.nl) vermelde informatie dan wel verhuurinformatie mag zonder toestemming van VanStolk Vastgoed Beheer BV worden verspreid onder derden. Het is absoluut niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van VanStolk Vastgoed Beheer BV koop/verhuurobjecten aan partijen aan te bieden. Financieel geleden schade zal worden verhaald.

Acquisitie

Het wordt door VanStolk Vastgoed Beheer BV niet op prijs gesteld als door collega makelaars, verhuurbureaus, bemiddelingbureaus, dagbladen en of andere instanties met commercieel oogmerk wordt gereageerd op de verhuuradvertenties op de internetsite (www.vanstolkvastgoedbeheer.nl).

 

Privacy beleid huurders

Bij een succesvolle bemiddeling zal door huurder aan verhuurder de volgende zaken worden gevraagd: alle gebruikelijke NAW-gegevens, kopie van een geldig legitimatiebewijs, opgave van een salarisspecificatie en/of een werkgeversverklaring. VanStolk Vastgoed Beheer BV zal indien zij dit nodig acht, verstrekte informatie naar waarheid controleren. Huurders zullen worden opgenomen in het huurderbestand van VanStolk Vastgoed Beheer BV. VanStolk Vastgoed Beheer BV zal de huurdergegevens nimmer anders gebruiken dan voor haar beroepsuitoefening benodigd is.

Aansprakelijkheid van de versterkte objectinformatie en internetsite

VanStolk Vastgoed Beheer BV zal nimmer aansprakelijk KUNNEN worden gesteld voor onjuist vermelde informatie. Alhoewel alle informatie met de grootste zorg samen wordt gesteld kunnen er geen rechten worden ontleent aan de door VanStolk Vastgoed Beheer BV verstrekte verhuurinformatie en / of de informatie vermeldt op de internetsite (www.vanstolkvastgoedbeheer.nl).